AED-G

AED en (herhalings)cursus reanimatie

VDGO organiseert een keer per jaar een herhalingscursus reanimatie en uitleg over het gebruik van de AED. VDGO heeft twee AED’s aangeschaft en die hangen bij het Markehuis en bij Kapsalon Janny. Wij vinden het belangrijk dat deze aanwezig zijn voor alle dorpsgenoten en natuurlijk voor de vele recreanten die ons dorp bezoeken. 

Ieder jaar proberen wij onze BHV-lijst uit te breiden met nieuwe vrijwilligers. Heeft u interesse in een cursus reanimatie en AED uitleg dan kunt u zich opgeven via: secretaris@dorpsbelangengrolloo.nl

De kosten voor de herhalingscursus inclusief koffie en thee, wordt door VDGO betaald, mits de deelnemer lid is van VDGO en oproepbaar is voor de Reanimatie/AED hulpverlener inzet.

Comments are closed.