Wie zijn wij

Het bestuur van VDGO

De Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO) is een groep vrijwilligers die zich inzet voor het wel en wee van Grolloo en omstreken. Vol enthousiasme maken wij ons sterk voor behoud en daar waar het kan verbetering van de leefbaarheid in onze prachtige regio.

VDGO is direct of indirect betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten en evenementen in Grolloo. VDGO regelt ook een aantal praktische zaken, zoals het plaatsen van bladbakken, het organiseren van het paasvuur en het verhuren van opslagruimte in het Markehuis.

Wij zijn aanspreekpunt voor inwoners van Grolloo voor zaken die het algemeen belang van ons prachtige dorp betreffen. Op basis van signalen uit het dorp inventariseren wij problemen en uitdagingen en gaan actief op zoek naar oplossingen. Gaat het om een groter project, dan richten wij in veel gevallen een werkgroep op.

Foto_upload
Foto_upload

DOELSTELLING

Onze doelen voor succes

Wat leeft er onder de inwoners en wat vindt men belangrijk.

Een dorpsvisie is feitelijk een ambitieus, maar haalbaar plan voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp voor een periode van 5 tot 10 jaar, waarbij de bewoners de doelen (mede) bepalen.

Deze visie wordt daarom in nadrukkelijke samenwerking met dorpsbewoners en eventuele andere professionele partners bijvoorbeeld gemeente Aa en Hunze ontwikkeld. VDGO zal hierin faciliterend zijn.

Het uiteindelijke doel is te komen tot een (hernieuwde) visie op zaken die spelen op allerlei gebied in en rondom ons dorp inclusief Vredenheim en Papenvoort.

HET BESTUUR

Bevlogen leden VDGO