Foto_upload

De Moere

De Grote Moere kent een lange geschiedenis. Ooit was dit een omheinde zandwinningsplas waar zand werd gewonnen.  Na een rumoerige periode van illegale recreatie heeft Staatsbosbeheer een plan opgeleverd om tot afronding van het gebied te komen. Dit is een verplichting nadat een zandwinning zijn maximale opbrengst heeft bereikt, moet de eigenaar bij afloop van de vergunning de plas conform de vergunning opleveren. De zandwinningsplas is erg gevaarlijk om te zwemmen vanwege de diepte, op sommige plekken wel vijftien meter.

De Grote Moere wordt de komende tien jaar omgeturnd in een natuur- en recreatiepark, met wandelpaden, wat ondiepe waterpartijen plas/dras, en recreatieve mogelijkheden. Ook is er een oeverzwaluwenwand. Om dit te bereiken moet het gevaarlijke diepe zandgat opgevuld worden met ca. een miljoen kuub zand.

In een persbericht van 2016 geeft Staatbosbeheer aan dat dit betekend dat er omgerekend zo’n 35.000 vrachtwagens vol zand gedurende tien jaar naar Grolloo wordt gebracht. Maar omdat zij afhankelijk zijn van overtollige partijen zand die vrijkomen bij allerlei bouwprojecten in de regio, moeten zij wachten tot er grond beschikbaar komt die men graag kwijt wil. Want het herinrichtingsproject moet kostendekkend gebeuren. En hier zit bij VDGO een grote zorg. Want wat zit er voor zand in deze vrachtwagens? Waar komen die vandaag? En hoe wordt er op toegekeken dat de juiste grond wordt gestort? Deze zorgen komen mede voort uit een kwestie vanuit 2013.

In dat jaar was er een massale vissterfte in de zandwinningsplas. De uiteindelijke oorzaak bleek tarragrond. Dit is grond die overblijft als restproduct in de fabrieksaardappelindustrie. De tarra bleek de zuurstof uit het water te halen. Het werk is toen een tijd stilgelegd.

In november 2022 heeft Staatbosbeheer een inloopavond georganiseerd voor belangstellenden voor de nieuwe plannen rondom De Grote Moere. Los van de presentatie van deze plannen, kreeg de avond vooral in een invulling over de zorgen die er nog steeds leven bij inwoners en omwonenden over de zand stortingen in De Grote Moeren, de overlast die dat met zich mee brengt en de niet transparante houding van Staatsbosbeheer hierin. De conclusie van deze avond is dat er een werkgroep wordt opgericht die zich bezig gaat houden met de zand stortingen in De Grote Moere.

Comments are closed.