paasvuur, grolloo, dorpsbelangen

Paasvuur

KIJK VOOR DE LAATSTE UPDATES IN HET NIEUWS KATERN OP DE HOOFDPAGINA VAN DEZE SITE!

Ieder jaar op tweede Paasdag organiseert VDGO een paasvuur. Een paasvuur is een soort vreugdevuur dat als ritueel tijdens Pasen in delen van met name Noord Europa wordt aangestoken. Het vuur symboliseert daarbij een nieuw begin en een nieuw leven, zoals bij de Germanen het vuur voor vruchtbaarheid symbool stond.

Het paasvuur is waarschijnlijk van voorchristelijke origine (mogelijk uit de Oudsaksische godsdienst en de Germaanse mythologie of overgenomen van andere Indo-Europeanen.

Het spektakel trekt veel toeschouwers en is een echt dorpsgebeuren. In Grolloo zien we daarnaast ook mensen uit de naburige dorpen en kampeerders van de campings uit de directe omgeving komen kijken.

Volgens aloude traditie wordt er jaarlijks in Grolloo een grote berg opgestapeld van hout en

Snoeiafval, die vervolgens op tweede Paasdag onder grote belangstelling en begeleid door onze lokale muziekvereniging Crescendo wordt aangestoken. Dat aansteken gebeurt door leerlingen uit groep 8 van de dorpsschool OBS de Drift.

Traditiegetrouw, wordt de planning en de bouw begeleid en uitgevoerd door de werkgroep Paasvuur uit het eigen dorp.

Wanneer de bult goed en veilig brandt, is het voor de kinderen een ware uitdaging om elkaar zo zwart mogelijk te maken met de enigszins afgekoelde as van de randen.

VDGO faciliteert deze jaarlijkse happening en zorgt voor limonade voor de jeugd en koffie/thee voor de volwassenen.

Het volgend Groller paasvuur  (onder voorbehoud) gepland op: 10 april 2023.

Comments are closed.