Artikelindex

Februari 2018

Informatiebijeenkomst ”Grolloo Zorgt”

Om te noteren. Op maandagavond 26 maart om 20 uur organiseren wij in Het Markehuis een informatiebijeenkomst over “Grolloo Zorgt”. Een belangrijke bijeenkomst i.v.m. de toekomst en het vervolg van ons project. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Na de voorjaarsvakantie volgt meer info over de invulling van de avond in het sportblad. Voor nu, reserveer alvast maandagavond 26 maart in de agenda. Aanvang 20 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

Landschap in Zicht! Nieuws van de werkgroep Landschap Grolloo-Schoonloo

In de afgelopen drie maanden heeft een groep inwoners van Grolloo en Schoonloo eens met andere ogen gekeken naar eigen dorp en omgeving en naar het buurdorp en haar omgeving.Nieuwsgierig wat ze hebben ontdekt en van plan zijn te doen? Je kunt het gewaar worden op een nog nader te bepalen avond in maart. Dan zal informatie worden gegeven over de uitkomsten en de bijbehorende plannen. Wanneer die bijeenkomst wordt gehouden, is nog niet bekend, maar zal wel worden aangekondigd in het Sportblad van SGO en De Boerhoorn.

De groep bewoners uit Grolloo en Schoonloo heeft niet zomaar met andere ogen naar dorp en landschap gekeken. Ze zijn bijeen gekomen naar aanleiding van een oproep, eind oktober, in het Sportblad van SGO, onder de noemer “Landschap in Zicht”. Die oproep kwam vanuit Landschapsbeheer Drenthe en de BOKD (Brede overleggroep Kleine Dorpen) en heeft als doel de inwoners van de dorpen te laten bepalen welke landschapselementen in eigen en buurdorp en omgeving nog mooier of aantrekkelijker kunnen worden. Een groep van 10 personen toog  op de koude zondag 26 november het landschap in om de verschillende lagen in het landschap waar te nemen en beoordeelden deze plekken  in dorp en landschap op positieve en negatieve aspecten. Daaruit is een lange lijst met aanbevelingen gekomen.

Deze zijn enkele dagen later, woensdagavond 29 november, met de groep besproken onder leiding van Luit Hummel van de BOKD en Pieter Posthumus van Landschapsbeheer Drenthe. Omdat niet alle bezochte plekken en landschapsdelen zich lenen voor een aanpak, of om het maar modern uit te drukken “upgrading”, is de groep op donderdagavond 1 februari opnieuw bijeen gekomen om een aantal haalbare aanpassingen te kiezen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om specifieke objecten in de dorpen die door een kleine of meer ingrijpende verandering een stuk beter tot hun recht kunnen komen. Ook gaat het om plekken in de landelijke omgeving van Grolloo en Schoonloo die door wat extra aandacht fors verbeterd en aantrekkelijker kunnen worden. Veelal zaken waar iedereen dagelijks langs loopt of rijdt en die als heel gewoon worden ervaren. De groep van tien heeft die bepaalde objecten/landschapselementen met andere ogen bekeken en geconstateerd dat door een kleine ingreep, het aanzien van zo’n object in dorpen of in het landschap nog mooier en verbeterd kan worden. 

Tussen nu en eind februari wordt in samenspraak met onder meer de gemeente Aa en Hunze, provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, het Drents Landschap en nog enkele andere partijen gekeken naar de haalbaarheid. Over enige weken zal in deze uitgave van het SGO-blad en De Boerhoorn nader ingegaan worden op de voortgang. Dan worden ook de datum en locatie van de informatiebijeenkomst bekend gemaakt. Houd de dorpskrant daarom in de gaten.

De werkgroep Landschap

Meer informatie: neem contact op met Luit Hummel van de BOKD Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Een deel van de waarnemingen door de werkgroep