Artikelindex

Maart 2018

Paasvuur

Zoals u het wellicht al hebt gezien, komt Pasen dit jaar redelijk vroeg. De Eerste en Tweede Paasdag vallen dit jaar namelijk op 1, respectievelijk 2 april. Voor het komend Paasvuur kunt u op de volgende dagen snoeiafval (geen stobben) storten:

Vrijdag 23 maart en Zaterdag 24 maart

Vrijdag 30 maart en Zaterdag 31 maart

U kunt op de bovenstaande dagen uw snoeiafval kwijt van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. Het paasvuur zal maandagavond 2 april worden ontstoken.

Noteer de data alvast in uw agenda!

 

Algemene Ledenvergadering VDGO - 13 maart

Op dinsdag 13 maart 2018 vanaf 20:00 vindt in het Markehuis weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats van de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omgeving. De agenda voor deze vergadering en het verslag van de vorige ALV vindt u op www.grolloo.com. De deuren van het Markehuis zullen tegen 19.45 uur open gaan. Zoals altijd staat de koffie klaar.

 

NLdoet - 10 maart

Op zaterdag 10 maart doet VDGO mee aan ‘NLdoet’. NLdoet is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement. Tijdens NLdoet doen vele tienduizenden Nederlanders vrijwilligerswerk, iedereen kan meedoen. VDGO wil dit jaar gebruiken om een aantal monumenten en evenementen borden schoon te maken. Tevens zullen we de dag ook gebruiken om nieuwe bewoners kennis te laten maken met VDGO.

 

Uitnodiging Informatiebijeenkomst "Grolloo Zorgt"

Namens de VDGO nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over “Grolloo Zorgt” op Maandagavond 26 maart a.s. om 20:00 uur in “Het Markehuis”

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19:30 uur         Inloop

20:00 uur          - Opening door voorzitter VDGO Hilbert Stel

- Ontwikkelingen in de Zorg en rol Gemeente – Harry Dijkstra (wethouder Aa en Hunze)

- Toelichting project Grolloo en Behoeftepeiling (doel en aanpak) – Roelof Dilling (lid projectgroep Grolloo Zorgt)

- Uit de praktijk van de dorpscoördinator – Jacomijn de Jong (dorpscoördinator Hollandscheveld)

21:00 uur          Korte pauze

- Wonen, stand van zaken boerderij De Pol 6 – Richard Heling (lid projectgroep Grolloo Zorgt)

- Afsluiting. Gelegenheid voor informeel praatje met betrokkenen

              

Behoeftepeiling “Grolloo Zorgt”

De projectgroep “Grolloo Zorgt” wil datgene bieden waaraan u behoefte heeft. Dat is namelijk van groot belang voor de keuzes die de projectgroep moet maken. Wat doen we wel en wat niet, wat doen we eerst en wat later. Ook wil de projectgroep graag weten waarmee u ons als vrijwilliger kunt en wilt steunen. Partijen die ons project mede financieren of moeten goedkeuren, vragen ons ook om de behoeftes m.b.t. zorg in Grolloo en Omstreken in beeld te brengen.Daarom verspreiden wij huis-aan-huis een behoeftepeiling/enquête.Het invullen van deze behoeftepeiling kost ongeveer 15 minuten.

 

Door deze enquête in te vullen helpt u ons geweldig!!

Wij hopen op een hoge respons. Daarom werken wij met contactpersonen per straat. Zij zijn beschikbaar voor eventuele vragen en ook komen zij de ingevulde enquête bij u ophalen.Verspreiding van de enquêtes vindt plaats tussen 20 en 24 maart en ze worden bij u thuis opgehaald tussen 28 maart en 1 april.

Uw medewerking is van groot belang voor het slagen van dit project. Alvast bedankt daarvoor!