Artikelindex

"Waarover spraken zij in 2018"

 

Nieuwe parkeerplaats 

Sinds enige tijd ligt er een nieuwe parkeerplaats in het bos aan de weg naar het Grolloërveen. Nu kunnen bezoekers nog door rijden tot de parkeerplaats bij de blauwe steen, maar Staatsbosbeheer wil gemotoriseerd verkeer opvangen aan de randen van het gebied. Het Hart van Drenthe wordt langzaam maar zeker een natuurbos waar dieren ongestoord kunnen leven in rustige gebieden. Daardoor wordt de kans een dier te zien groter omdat ze minder schuw worden. Belangrijk om de hond aan de riem te houden. Vrij wandelen, fietsen en ruiteren op wegen en paden blijft uiteraard mogelijk. Het karakter van die paden gaat wel veranderen. Door herstel van de waterhuishouding zullen lage delen van het gebied natter worden en moeten de wandelroutes worden aangepast. In de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn veel recreatieve voorzieningen aangelegd. Een netwerk van sloten ontwaterde het gebied om bos te kunnen telen. Dat ontwaterde ook de kwetsbare vennen. Daardoor verdroogde de natuur terwijl Drenthe de mooiste vennen van Nederland had en nog steeds heeft. Nu blijkt dat sommige wandelroutes en fietspaden door lage delen gaan en af en toe onder water staan. Die knelpunten worden aangepast. Vanaf de nieuwe parkeerplaats is een wandelroute aangelegd die via leuke smalle paadjes naar de houten brug over het Grolloërveen loopt. Zeer aantrekkelijk voor de avontuurlijke wandelaars. Ook erg leuk om met kinderen te lopen.

Meer informatie:infopaneel

Boswachter Evert Thomas 0651598182

 

 

 

 

 


April 2018:

Paasvuur 2018 op maandag 2 april Locatie Oosterpad


Afbeelding1

U kunt op de volgende dagen snoeihout brengen:

Vrijdag 23 en zaterdag 24 maart
Vrijdag 30 en zaterdag 31 maart

Het terrein is geopend van 09:00 tot 16:00 uur met pauze van 12:00 tot 13:00. Buiten de openingstijden is het niet toegestaan het terrein te betreden en hout te storten.

Een paasvuur wordt gebouwd, dus de takken en snoeihout op de bult en niet ernaast.

Storten van hout en ander materiaal, maar ook boomwortels en stobben, is niet toegestaan.

Storten van hout en ander materiaal, maar ook boomwortels en stobben, is niet toegestaan.


Maart 2018

Paasvuur

Zoals u het wellicht al hebt gezien, komt Pasen dit jaar redelijk vroeg. De Eerste en Tweede Paasdag vallen dit jaar namelijk op 1, respectievelijk 2 april. Voor het komend Paasvuur kunt u op de volgende dagen snoeiafval (geen stobben) storten:

Vrijdag 23 maart en Zaterdag 24 maart

Vrijdag 30 maart en Zaterdag 31 maart

U kunt op de bovenstaande dagen uw snoeiafval kwijt van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. Het paasvuur zal maandagavond 2 april worden ontstoken.

Noteer de data alvast in uw agenda!

 

Algemene Ledenvergadering VDGO - 13 maart

Op dinsdag 13 maart 2018 vanaf 20:00 vindt in het Markehuis weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats van de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omgeving. De agenda voor deze vergadering en het verslag van de vorige ALV vindt u op www.grolloo.com. De deuren van het Markehuis zullen tegen 19.45 uur open gaan. Zoals altijd staat de koffie klaar.

 

NLdoet - 10 maart

Op zaterdag 10 maart doet VDGO mee aan ‘NLdoet’. NLdoet is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement. Tijdens NLdoet doen vele tienduizenden Nederlanders vrijwilligerswerk, iedereen kan meedoen. VDGO wil dit jaar gebruiken om een aantal monumenten en evenementen borden schoon te maken. Tevens zullen we de dag ook gebruiken om nieuwe bewoners kennis te laten maken met VDGO.

 

Uitnodiging Informatiebijeenkomst "Grolloo Zorgt"

Namens de VDGO nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over “Grolloo Zorgt” op Maandagavond 26 maart a.s. om 20:00 uur in “Het Markehuis”

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19:30 uur         Inloop

20:00 uur          - Opening door voorzitter VDGO Hilbert Stel

- Ontwikkelingen in de Zorg en rol Gemeente – Harry Dijkstra (wethouder Aa en Hunze)

- Toelichting project Grolloo en Behoeftepeiling (doel en aanpak) – Roelof Dilling (lid projectgroep Grolloo Zorgt)

- Uit de praktijk van de dorpscoördinator – Jacomijn de Jong (dorpscoördinator Hollandscheveld)

21:00 uur          Korte pauze

- Wonen, stand van zaken boerderij De Pol 6 – Richard Heling (lid projectgroep Grolloo Zorgt)

- Afsluiting. Gelegenheid voor informeel praatje met betrokkenen

              

Behoeftepeiling “Grolloo Zorgt”

De projectgroep “Grolloo Zorgt” wil datgene bieden waaraan u behoefte heeft. Dat is namelijk van groot belang voor de keuzes die de projectgroep moet maken. Wat doen we wel en wat niet, wat doen we eerst en wat later. Ook wil de projectgroep graag weten waarmee u ons als vrijwilliger kunt en wilt steunen. Partijen die ons project mede financieren of moeten goedkeuren, vragen ons ook om de behoeftes m.b.t. zorg in Grolloo en Omstreken in beeld te brengen.Daarom verspreiden wij huis-aan-huis een behoeftepeiling/enquête.Het invullen van deze behoeftepeiling kost ongeveer 15 minuten.

 

Door deze enquête in te vullen helpt u ons geweldig!!

Wij hopen op een hoge respons. Daarom werken wij met contactpersonen per straat. Zij zijn beschikbaar voor eventuele vragen en ook komen zij de ingevulde enquête bij u ophalen.Verspreiding van de enquêtes vindt plaats tussen 20 en 24 maart en ze worden bij u thuis opgehaald tussen 28 maart en 1 april.

Uw medewerking is van groot belang voor het slagen van dit project. Alvast bedankt daarvoor!


Februari 2018

Informatiebijeenkomst ”Grolloo Zorgt”

Om te noteren. Op maandagavond 26 maart om 20 uur organiseren wij in Het Markehuis een informatiebijeenkomst over “Grolloo Zorgt”. Een belangrijke bijeenkomst i.v.m. de toekomst en het vervolg van ons project. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Na de voorjaarsvakantie volgt meer info over de invulling van de avond in het sportblad. Voor nu, reserveer alvast maandagavond 26 maart in de agenda. Aanvang 20 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

Landschap in Zicht! Nieuws van de werkgroep Landschap Grolloo-Schoonloo

In de afgelopen drie maanden heeft een groep inwoners van Grolloo en Schoonloo eens met andere ogen gekeken naar eigen dorp en omgeving en naar het buurdorp en haar omgeving.Nieuwsgierig wat ze hebben ontdekt en van plan zijn te doen? Je kunt het gewaar worden op een nog nader te bepalen avond in maart. Dan zal informatie worden gegeven over de uitkomsten en de bijbehorende plannen. Wanneer die bijeenkomst wordt gehouden, is nog niet bekend, maar zal wel worden aangekondigd in het Sportblad van SGO en De Boerhoorn.

De groep bewoners uit Grolloo en Schoonloo heeft niet zomaar met andere ogen naar dorp en landschap gekeken. Ze zijn bijeen gekomen naar aanleiding van een oproep, eind oktober, in het Sportblad van SGO, onder de noemer “Landschap in Zicht”. Die oproep kwam vanuit Landschapsbeheer Drenthe en de BOKD (Brede overleggroep Kleine Dorpen) en heeft als doel de inwoners van de dorpen te laten bepalen welke landschapselementen in eigen en buurdorp en omgeving nog mooier of aantrekkelijker kunnen worden. Een groep van 10 personen toog  op de koude zondag 26 november het landschap in om de verschillende lagen in het landschap waar te nemen en beoordeelden deze plekken  in dorp en landschap op positieve en negatieve aspecten. Daaruit is een lange lijst met aanbevelingen gekomen.

Deze zijn enkele dagen later, woensdagavond 29 november, met de groep besproken onder leiding van Luit Hummel van de BOKD en Pieter Posthumus van Landschapsbeheer Drenthe. Omdat niet alle bezochte plekken en landschapsdelen zich lenen voor een aanpak, of om het maar modern uit te drukken “upgrading”, is de groep op donderdagavond 1 februari opnieuw bijeen gekomen om een aantal haalbare aanpassingen te kiezen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om specifieke objecten in de dorpen die door een kleine of meer ingrijpende verandering een stuk beter tot hun recht kunnen komen. Ook gaat het om plekken in de landelijke omgeving van Grolloo en Schoonloo die door wat extra aandacht fors verbeterd en aantrekkelijker kunnen worden. Veelal zaken waar iedereen dagelijks langs loopt of rijdt en die als heel gewoon worden ervaren. De groep van tien heeft die bepaalde objecten/landschapselementen met andere ogen bekeken en geconstateerd dat door een kleine ingreep, het aanzien van zo’n object in dorpen of in het landschap nog mooier en verbeterd kan worden. 

Tussen nu en eind februari wordt in samenspraak met onder meer de gemeente Aa en Hunze, provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, het Drents Landschap en nog enkele andere partijen gekeken naar de haalbaarheid. Over enige weken zal in deze uitgave van het SGO-blad en De Boerhoorn nader ingegaan worden op de voortgang. Dan worden ook de datum en locatie van de informatiebijeenkomst bekend gemaakt. Houd de dorpskrant daarom in de gaten.

De werkgroep Landschap

Meer informatie: neem contact op met Luit Hummel van de BOKD Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Een deel van de waarnemingen door de werkgroep