Artikelindex

"Waarover spraken zij in 2018"

 

Nieuwe parkeerplaats 

Sinds enige tijd ligt er een nieuwe parkeerplaats in het bos aan de weg naar het Grolloërveen. Nu kunnen bezoekers nog door rijden tot de parkeerplaats bij de blauwe steen, maar Staatsbosbeheer wil gemotoriseerd verkeer opvangen aan de randen van het gebied. Het Hart van Drenthe wordt langzaam maar zeker een natuurbos waar dieren ongestoord kunnen leven in rustige gebieden. Daardoor wordt de kans een dier te zien groter omdat ze minder schuw worden. Belangrijk om de hond aan de riem te houden. Vrij wandelen, fietsen en ruiteren op wegen en paden blijft uiteraard mogelijk. Het karakter van die paden gaat wel veranderen. Door herstel van de waterhuishouding zullen lage delen van het gebied natter worden en moeten de wandelroutes worden aangepast. In de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn veel recreatieve voorzieningen aangelegd. Een netwerk van sloten ontwaterde het gebied om bos te kunnen telen. Dat ontwaterde ook de kwetsbare vennen. Daardoor verdroogde de natuur terwijl Drenthe de mooiste vennen van Nederland had en nog steeds heeft. Nu blijkt dat sommige wandelroutes en fietspaden door lage delen gaan en af en toe onder water staan. Die knelpunten worden aangepast. Vanaf de nieuwe parkeerplaats is een wandelroute aangelegd die via leuke smalle paadjes naar de houten brug over het Grolloërveen loopt. Zeer aantrekkelijk voor de avontuurlijke wandelaars. Ook erg leuk om met kinderen te lopen.

Meer informatie:infopaneel

Boswachter Evert Thomas 0651598182