Artikelindex

"Waarover spraken zij in 2014"

november 2014

Digitale ontsluiting
Duurzaamheid

Bewonersbijeenkomst maandag 1 december 20:00 uur in het Markehuis Mensen willen niet meer alleen meepraten met de overheid. Steeds vaker wordt zelf het initiatief genomen. Het is niet langer reageren op en zien wat er gebeurd. Dorpsgemeenschappen ontwikkelen gezamenlijk plannen daar waar het mogelijk is.De gezamenlijkheid motiveert en zorgt ervoor dat er resultaten geboekt worden. Dat resultaat komt weer ten goede aan de eigen omgeving, wat de bindkracht alleen maar sterker maakt. Hier zien we het ontstaan van het moderne noaberschap VDGO omarmt dit moderne noaberschap eveneens en ziet voor Grolloo en omstreken veel mogelijkheden. Op maandag 1 december willen we een start maken met twee initiatieven, digitale ontsluiting en duurzaamheid. In samenwerking met Eco-Oostermoer en het Energiebureau zal er een concrete aanzet gegeven worden om te komen tot twee werkgroepen die de twee initiatieven gaan uitwerken van idee naar plan naar uitvoering.In het volgende sportblad zullen we op beide initiatieven nader ingaan. Het belangrijkste is dat u maandag 1 december naar het Markehuis komt. Aan de ene kant om informatie te krijgen over de beide initiatieven, maar ook om als dorpsgemeenschap de initiatieven te helpen ontwikkelen.

september 2014

Zuivel beleven

Het Rolder Historisch Genootschap haalt met de expositie over het heden en verleden van de zuivelindustrie veel herinneringen naar boven. De voormalige gemeente Rolde telde in het verleden maar liefst zes boter en melkfabrieken. Naast Rolde en Grolloo ook in Balloo, Deurze, Amen en Schoonloo. De expositie reconstrueert een boeiende episode uit de geschiedenis van Rolde en omstreken. De expositie is geopend in het weekend van 13 en 14 september van 13:00 tot 17:00 uur en op de normale openingstijden, dinsdag van 14:00 tot 16:00 en donderdag van 19:30 tot 21:30. De expositie loopt tot en met 14 september. Het Rolder Historisch Gezelschap huist boven de RABO bank in Rolde. Voor meer informatie kijk op http:\\www.rhg-rolde.nl

Woningbouw

Op maandag 1 september vond in het Markehuis weer een bijeenkomst plaats over de woningbouwplannen in Grolloo. De avond was een vervolg op de avond van 24 juni. Tijdens deze avond kwamen de volgende thema's aan bod.

  • Onderbouwing van de woningbehoefte, speciaal de woningbehoefte onder starters en de mogelijkheden om garantstellingen te krijgen voor de starterswoningen.
  • Vermindering uitzicht en de gevolgen voor de waarde van de woningen
  • Ontsluiting van het plan en de gevolgen voor de veiligheid

De belangstellenden konden tekst en uitleg vragen aan zowel de beoogde ontwikkelaar als aan de wethouder Heijerman. Van deze gelegenheid is volop gebruikgemaakt

Vanuit VDGO zal het vervolg van de ontwikkeling van de woningbouw plannen nauwlettend gevolgd worden en de communicatie naar het dorp verzorgd worden. Tevens zullen we, daar waar mogelijk, de belangen van iedereen proberen te behartigen. Er is op korte termijn geen vervolgafspraak ingepland, maar zodra meer bekend is zullen wij u tijdig informeren

Jeu de Boule

Binnenkort zal gestart worden met de aanleg van jeu de boule banen voor het Markehuis. Op de plek van de speeltuin van de voormalige peuterspeelzaal zullen twee banen worden aangelegd. Tevens zullen de parkeerplaatsen worden uitgebreid. De beoogde opening zal gelijktijdig plaatvinden met de officiële opening van de vernieuwde barzaal in het Markehuis. Binnenkort zult u hierover meer te lezen krijgen.