Grolloo Zorgt

 

2e Informatiebijeenkomst

Maandagavond 14 mei vond in Het Markehuis de terugkoppeling plaats van de enquête die eind maart door veel dorpsgenoten is ingevuld. Er waren ca. 50 personen aanwezig, een mooi aantal. Zij waren benieuwd naar de uitkomsten van de enquête en welke conclusies hieraan verbonden kunnen worden. Roelof Dilling vertelde bij de aftrap dat de respons met 76% erg hoog is, wat de uitkomsten waardevol en representatief maakt. Ca. 255 huishoudens hebben gereageerd, wat neerkomt op ruim 600 personen. De aanpak met contactpersonen per straat heeft zeer goed gewerkt. Dank aan al die vrijwilligers, ook aan degenen die hebben meegewerkt aan de verwerking van alle formulieren. Daarna werden in rap tempo de uitkomsten van de enquête bij de verschillende thema’s gepresenteerd vooral aan de hand van grafieken. Bijzonderheden en conclusies werden toegelicht.

Ina Reinders lichtte het thema “Grolloo en omgeving” toe. Meer dan de helft van de gezinnen woont 20 jaar of langer in Grolloo of de Omstreken. Het wonen in Grolloo wordt met gemiddeld een 8,3 bijzonder hoog gewaardeerd.

'Zorg en Welzijn'. Diana Leeuwerik liet zien dat we met elkaar in één jaar bijna 1.000 zorgdiensten en ruim 200 welzijnsdiensten hebben afgenomen. Duidelijk werd welke diensten we belangrijk vinden om in Grolloo dichtbij en goed geregeld te hebben, zoals bloedprikken (Certe Markehuis), een thuiszorgaanbieder gericht op Grolloo, medicijnenvoorziening, aanbod van maaltijden, vervoer en tuinonderhoud.

Vervolgens ging Jan Postema in op de uitkomsten ten aanzien van het wonen. Het ging over de levensbestendigheid van de woningen en de bereidheid om te verhuizen. De meeste mensen hebben er geen probleem mee om te verhuizen, maar blijven wel bij voorkeur binnen Grolloo (bijna 60%). Voor wonen in de boerderij met zorg, direct naast het Markehuis, is op dit moment grote belangstelling, ook voor de langere termijn (onder de mensen jonger dan 60 jaar).


Hilbert Stel liet zien dat er een grote voorkeur is om in het dorp één centrale organisatie te starten die zich bezighoudt met alle zorg- en welzijnsvragen. Via deze enquête hebben zich meer dan 150 mensen aangemeld die bereid zijn om af en toe vrijwilligersdiensten uit te voeren. Met deze bereidwilligheid kunnen taken over veel vrijwilligers worden verdeeld. Een prachtige basis.

Daarna vatte Roelof Dilling de conclusies als volgt samen:

  • Het is prettig wonen in Grolloo (8,3!)
  • Belangrijke zorgvoorzieningen: Bloedprikken, goede thuiszorgaanbieder, huishoudelijke hulp en zorgloket scoren hoog.
  • Belangrijke welzijnsvoorzieningen ook om in eigen woning te blijven: Maaltijden, vervoer, klussen, tuinonderhoud. Groot verschil tussen belang en afname (maaltijdvoorziening, vervoer)
  • Afname zorgvoorzieningen veel groter (5x) dan welzijnsdiensten
  • Woning aanpassen: slaap-en badkamer beneden, traplift, drempels weg
  • Bereidheid om te verhuizen.Bij voorkeur binnen Grolloo. Ruime belangstelling voor de boerderij! Ook op de langere termijn.
  • Veel draagvlak voor eigen organisatie in Grolloo
  • Grote bereidheid van vrijwilligers (170)

 

Na een korte pauze kregen de aanwezigen per thema een 2-tal vragen voorgelegd. Vragen waarvoor de projectgroep zich geplaatst ziet bij het vervolg van het zorgproject. Dit leverde prima discussies en heel veel bruikbare suggesties op. Deze zullen worden gebundeld en samengevat en helpen om te komen tot een concreet plan van aanpak en bij de invulling van de taken van de dorpscoördinator.

 

Download hier de presentatie van 15 mei 2018


Mocht u naar aanleiding van deze avond nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met één van onderstaande personen:

Zorg en Welzijn Wonen
Roelof Dilling Dick Oelen
Diana Leeuwerik Ina Reinders
Fokelina Zoelman Yvonne van der Zee
Grietje Bruins Jan Postema
Janette Meems Hilbert Stel
Johanna Bilker Richard Heling
 


Zij zijn graag bereid om vragen te beantwoorden