Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020

Uitnodiging ALV VDGO 2020

Het bestuur van de VDGO nodigt u van harte uit voor de ALV op dinsdag 10 maart 2020 in het Markehuis te Grolloo. De aanvang is 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag ALV 12 maart 2019
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Vaststelling contributie
8. Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting