Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) 2019

Uitnodiging ALV VDGO 2019

Het bestuur van de VDGO nodigt u van harte uit voor de ALV op dinsdag 12 maart 2019 in het Markehuis te Grolloo. De aanvang is 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag ALV 13 maart 2018
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Vaststelling contributie
8. Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting