Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) 2017

Uitnodiging ALV VDGO 2017

Het bestuur van de VDGO nodigt u van harte uit voor de ALV op maandag 14 maart 2017 in het Markehuis te Grolloo. De aanvang is 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag ALV 14 maart 2016
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Vaststelling contributie
8. Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting