Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018

Uitnodiging ALV VDGO 2018

Het bestuur van de VDGO nodigt u van harte uit voor de ALV op dinsdag 13 maart 2018 in het Markehuis te Grolloo. De aanvang is 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag ALV 14 maart 2017
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Vaststelling contributie
8. Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting