Foto_upload

Dorpsvisie Grolloo 2023 – 2033

Ons doel is samen met onze inwoners een dorpsvisie opstellen.

Een dorpsvisie is feitelijk een ambitieus, maar haalbaar plan voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp voor een periode van 5 tot 10 jaar, waarbij de bewoners de doelen (mede) bepalen.

Deze visie wordt daarom in nadrukkelijke samenwerking met dorpsbewoners en eventuele andere professionele partners bijvoorbeeld gemeente Aa en Hunze ontwikkeld. VDGO zal hierin faciliterend zijn.

Het uiteindelijke doel is te komen tot een (hernieuwde) visie op zaken die spelen op allerlei gebied in en rondom ons dorp inclusief Vredenheim en Papenvoort.

Anders gezegd: wat leeft er onder de inwoners, wat vindt men belangrijk waar VDGO aandacht aanbesteedt. Om alle belangen die spelen in het dorp goed te kunnen verwoorden in een dorpsvisie (2023-2033) zal VDGO begin 2023 voor de bewoners een avond beleggen, waarin een ieder zijn of haar verzoek/mening kan toelichten. De vorm is nu nog niet bekend.

Tevens zal er tijdens deze avond een werkgroep onder de vlag van VDGO worden gevormd vanuit een aantal inwoners die samen met VDGO het proces verder gaan vormgeven en begeleiden.

De klankbord- of werkgroep Dorpsvisie komt minimaal twee keer per jaar bijeen en zal tevens tijdens de Algemene Leden Vergaderingen de VDGO leden van een update voorzien van de status van de doelen en de mijlpalen daarin.

Houd onze Facebook pagina, het Sportblad en de VDGO website in de gaten voor verdere informatie omtrent de te plannen avond.

Comments are closed.