Fietspad naar Amen

Fietspaden

Amerweg

Sinds 2021 ligt er een fietspad parallel aan de Amerweg richting Amen. Het heeft jaren geduurd voor deze gerealiseerd was. VDGO is dan ook zeer blij met dit fietspad. Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt; vooral door scholieren en forensen die bijvoorbeeld in Assen werken of naar school gaan.

Ook wordt dit fietspad veel gebruikt door toeristen en dorpsbewoners die een wandeling maken, zo kan er veiliger langs de Amerweg gelopen worden.

Er is op dit moment nog geen belijning op dit fietspad; dit geeft problemen in het donker mede omdat er geen lantaarnpalen langs het fietspad staan. Deze komen er ook niet. VDGO is daarom in gesprek met de gemeente op zoek naar een alternatieve oplossing.

Ook loopt het fietspad  nog niet helemaal door naar Amen. De gemeente is bezig om dit te realiseren.

Oostereind

De gemeente is tevens bezig met het plan tot realisatie van een fietspad langs het Oostereind om een aansluiting te krijgen bij het bestaande fietspad. Hierdoor zal er een veiliger fietsverbinding komen tussen Grolloo en Papenvoort.

Foto_upload

De Moere

De Grote Moere kent een lange geschiedenis. Ooit was dit een omheinde zandwinningsplas waar zand werd gewonnen.  Na een rumoerige periode van illegale recreatie heeft Staatsbosbeheer een plan opgeleverd om tot afronding van het gebied te komen. Dit is een verplichting nadat een zandwinning zijn maximale opbrengst heeft bereikt, moet de eigenaar bij afloop van de vergunning de plas conform de vergunning opleveren. De zandwinningsplas is erg gevaarlijk om te zwemmen vanwege de diepte, op sommige plekken wel vijftien meter.

De Grote Moere wordt de komende tien jaar omgeturnd in een natuur- en recreatiepark, met wandelpaden, wat ondiepe waterpartijen plas/dras, en recreatieve mogelijkheden. Ook is er een oeverzwaluwenwand. Om dit te bereiken moet het gevaarlijke diepe zandgat opgevuld worden met ca. een miljoen kuub zand.

In een persbericht van 2016 geeft Staatbosbeheer aan dat dit betekend dat er omgerekend zo’n 35.000 vrachtwagens vol zand gedurende tien jaar naar Grolloo wordt gebracht. Maar omdat zij afhankelijk zijn van overtollige partijen zand die vrijkomen bij allerlei bouwprojecten in de regio, moeten zij wachten tot er grond beschikbaar komt die men graag kwijt wil. Want het herinrichtingsproject moet kostendekkend gebeuren. En hier zit bij VDGO een grote zorg. Want wat zit er voor zand in deze vrachtwagens? Waar komen die vandaag? En hoe wordt er op toegekeken dat de juiste grond wordt gestort? Deze zorgen komen mede voort uit een kwestie vanuit 2013.

In dat jaar was er een massale vissterfte in de zandwinningsplas. De uiteindelijke oorzaak bleek tarragrond. Dit is grond die overblijft als restproduct in de fabrieksaardappelindustrie. De tarra bleek de zuurstof uit het water te halen. Het werk is toen een tijd stilgelegd.

In november 2022 heeft Staatbosbeheer een inloopavond georganiseerd voor belangstellenden voor de nieuwe plannen rondom De Grote Moere. Los van de presentatie van deze plannen, kreeg de avond vooral in een invulling over de zorgen die er nog steeds leven bij inwoners en omwonenden over de zand stortingen in De Grote Moeren, de overlast die dat met zich mee brengt en de niet transparante houding van Staatsbosbeheer hierin. De conclusie van deze avond is dat er een werkgroep wordt opgericht die zich bezig gaat houden met de zand stortingen in De Grote Moere.

Foto_upload

Dorpsvisie Grolloo 2023 – 2033

Ons doel is samen met onze inwoners een dorpsvisie opstellen.

Een dorpsvisie is feitelijk een ambitieus, maar haalbaar plan voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp voor een periode van 5 tot 10 jaar, waarbij de bewoners de doelen (mede) bepalen.

Deze visie wordt daarom in nadrukkelijke samenwerking met dorpsbewoners en eventuele andere professionele partners bijvoorbeeld gemeente Aa en Hunze ontwikkeld. VDGO zal hierin faciliterend zijn.

Het uiteindelijke doel is te komen tot een (hernieuwde) visie op zaken die spelen op allerlei gebied in en rondom ons dorp inclusief Vredenheim en Papenvoort.

Anders gezegd: wat leeft er onder de inwoners, wat vindt men belangrijk waar VDGO aandacht aanbesteedt. Om alle belangen die spelen in het dorp goed te kunnen verwoorden in een dorpsvisie (2023-2033) zal VDGO begin 2023 voor de bewoners een avond beleggen, waarin een ieder zijn of haar verzoek/mening kan toelichten. De vorm is nu nog niet bekend.

Tevens zal er tijdens deze avond een werkgroep onder de vlag van VDGO worden gevormd vanuit een aantal inwoners die samen met VDGO het proces verder gaan vormgeven en begeleiden.

De klankbord- of werkgroep Dorpsvisie komt minimaal twee keer per jaar bijeen en zal tevens tijdens de Algemene Leden Vergaderingen de VDGO leden van een update voorzien van de status van de doelen en de mijlpalen daarin.

Houd onze Facebook pagina, het Sportblad en de VDGO website in de gaten voor verdere informatie omtrent de te plannen avond.

biodiversiteitsplan

Biodiversiteitsplan

Meer en meer groeit het besef anno 2022 dat het zoeken naar een evenwicht in flora, fauna gerelateerd aan het handelen van de mens voor de natuur van enorme betekenis is. 

Biodiversiteit wordt meestal beschreven als de “verscheidenheid aan leven, in allerlei vormen, op aarde”.

Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten én de variatie aan ecosystemen,  waar ze deel van uitmaken, van moerassen tot woestijnen.

Maar…. meer en meer merken we verlies aan biodiversiteit, ook van nabij, in onze omgeving.  Meerdere planten en dieren in onze directe omgeving zien we niet meer, als gevolg van de veranderende wereld. In een VN-verslag gepubliceerd in 2019, waarschuwden wetenschappers dat één miljoen soorten, uit een geschat totaal van 8 miljoen, op het punt staan om uit te sterven, waarvan vele soorten al binnen enkele decennia.

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Heel kort door de bocht: biodiversiteit zorgt voor schone lucht, fris water, een goede kwaliteit van de bodem en bestuiving van gewassen. Het helpt om klimaatverandering te bestrijden en ons eraan aan te passen en het vermindert de impact van natuurrampen.

Aangezien levende organismen met elkaar verbonden zijn binnen dynamische ecosystemen, kan het verdwijnen van één soort een vergaande impact hebben op onze voedselketen. We weten wel dat de huidige diversiteit van de natuur ons in staat stelt om te gedijen.

In Grolloo willen we ook voor onze nakomelingen die biodiversiteit zo optimaal mogelijk laten zijn. Het hoort daarom vanzelfsprekend te zijn, dat we ons allemaal om onze directe omgeving iedere dag, ieder uur en iedere minuut bekommeren. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je over praten en handelen.

Het is voor VDGO dan ook volstrekt logisch is dat we heel gericht aan biodiversiteit in Grolloo (gaan) werken.  Daarom is VDGO bezig met het opzetten van een biodiversiteitsplan, dat een eerste insteek zal zijn om onze mooie natuur minimaal in stand te houden.

Voor nu en in de toekomst.

Een enthousiaste groep inwoners heeft zich al aangemeld om deel te nemen aan de werkgroep Biodiversiteit. Samen hebben zij een eerste actie uitgevoerd, die in het vroege voorjaar zichtbaar zal worden in het plantsoentje tegenover Hofsteenge.