biodiversiteitsplan

Biodiversiteitsplan

Meer en meer groeit het besef anno 2022 dat het zoeken naar een evenwicht in flora, fauna gerelateerd aan het handelen van de mens voor de natuur van enorme betekenis is. 

Biodiversiteit wordt meestal beschreven als de “verscheidenheid aan leven, in allerlei vormen, op aarde”.

Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten én de variatie aan ecosystemen,  waar ze deel van uitmaken, van moerassen tot woestijnen.

Maar…. meer en meer merken we verlies aan biodiversiteit, ook van nabij, in onze omgeving.  Meerdere planten en dieren in onze directe omgeving zien we niet meer, als gevolg van de veranderende wereld. In een VN-verslag gepubliceerd in 2019, waarschuwden wetenschappers dat één miljoen soorten, uit een geschat totaal van 8 miljoen, op het punt staan om uit te sterven, waarvan vele soorten al binnen enkele decennia.

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Heel kort door de bocht: biodiversiteit zorgt voor schone lucht, fris water, een goede kwaliteit van de bodem en bestuiving van gewassen. Het helpt om klimaatverandering te bestrijden en ons eraan aan te passen en het vermindert de impact van natuurrampen.

Aangezien levende organismen met elkaar verbonden zijn binnen dynamische ecosystemen, kan het verdwijnen van één soort een vergaande impact hebben op onze voedselketen. We weten wel dat de huidige diversiteit van de natuur ons in staat stelt om te gedijen.

In Grolloo willen we ook voor onze nakomelingen die biodiversiteit zo optimaal mogelijk laten zijn. Het hoort daarom vanzelfsprekend te zijn, dat we ons allemaal om onze directe omgeving iedere dag, ieder uur en iedere minuut bekommeren. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je over praten en handelen.

Het is voor VDGO dan ook volstrekt logisch is dat we heel gericht aan biodiversiteit in Grolloo (gaan) werken.  Daarom is VDGO bezig met het opzetten van een biodiversiteitsplan, dat een eerste insteek zal zijn om onze mooie natuur minimaal in stand te houden.

Voor nu en in de toekomst.

Een enthousiaste groep inwoners heeft zich al aangemeld om deel te nemen aan de werkgroep Biodiversiteit. Samen hebben zij een eerste actie uitgevoerd, die in het vroege voorjaar zichtbaar zal worden in het plantsoentje tegenover Hofsteenge.

Comments are closed.